Klases audzinātāja rokasgrāmata “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem! ”

Saskaņojums ar pašvaldību.

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas skolotāji- klašu audzinātāji, direktoru vietnieki audzināšanas jomā u.c. interesenti.

“Kam jābūt klases audzinātāja rokas bagāžā”

  1. Izpratnei par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, obligāto un ieteicamo dokumentāciju.
  2. Pozitīvai attieksmei, veselīgai komunikācijas mākslai sadarbības veidošanā ar vecākiem. (Iepazīšanās ar vecākiem, individuālās sarunas, tikšanās un to veidi, vecāku dienas, klases vecāku sapulces, radošās darbnīcas, projektu nedēļa, karjeras izglītība, kopīgi izglītojoši, izklaides un sporta pasākumi skolā un ārpus tās).
  3. Sadarboties vēlmei un prasmei ar atbalsta personālu, kolēģiem.

(administrācija, skolas psihologs, skolas medmāsiņa, bibliotekārs, sadarbības stundas ar kolēģiem)

  1. Radošas, atraktīvas, aizraujošas idejas kopā būšanas prieka radīšanai.

(No Zinību dienas sliekšņa 1. klasē, cauri Skolotāju dienai, Latvijas dzimšanas dienai, Ziemassvētkiem, Mātes dienai, līdz 9. klases Pēdējā zvana svētku pasākumam)

Nodarbības laikā tiek piedāvāti metodiskie materiāli, pasākumu scenāriji, dažādu aktivitāšu un spēļu apraksti

Vadītāja: Laila Meluškāne, Cēsu 2. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas jomā, grāmatu autore, radošu projektu, pasākumu organizatore un vadītāja.

Saņemsiet APLIECĪBU  par dalību profesionālās pilnveides kursos

t.29354101