KURSI “Mazrunājošs vai nerunājošs bērns pirmsskolā- kam pievērst uzmanību un kā palīdzēt?”

Pedagogu profesionālās pilnveides kompetences kursi- 8 akad.stundas. Saskaņojums ar pašvaldību 2021.gada 25.augustā.

Programmas mērķauditorija. Pirmsskolas pedagogi, logopēdi

Programmas mērķis.  Informēt pedagogus var agrīniem valodas traucējumiem, to iespējamiem iemesliem un metodēm, kā palīdzēt bērnam attīstīt valodas prasmes.

Saturs:

  1. Valodas attīstības sākums, pirmsvalodas prasmes un to nepieciešamība, bērna artikulācijas struktūru anatomiskā un fizioloģiskā attīstība un uzbūve audiologopēda skatījumā.
  2. Kas nepieciešams runas un valodas veiksmīgai attīstībai?
  3. Izmaiņas artikulācijas struktūru uzbūvē un attīstībā-iespējamie iemesli un sekas
  4. Bērns nerunā- iespējamie iemesli un sekas
  5. Dažādi uzdevumi un vingrinājumi valodas attīstības veicināšanai
  6. Valodu attīstošu materiālu izveide un prezentācija

Lektore: EVA BALODE, sertificēta audiologopēde, Latvijas audiologopēdu asociācijas biedre.

Saņemsiet apliecību par 8 akad. stundu profesionālās kompetences kursiem.