KURSI PII pedagogiem “Abpusēji veiksmīga sadarbība izglītības iestādes pedagogam ar vecākiem”

Programma saskaņota ar pašvaldību 2021.gada 30.jūnijā, Nr.RIMC-21-158 /8 akad.stundas/

Mērķis: Pilnveidot pirmsskolas pedagogu sadarbības veidošanu ar vecākiem pirmsskolas izglītības iestādē.

Saturs:

  • Lietderīgas pedagogu un vecāku sadarbības formas
  • Pozitīva sadarbība ar vecākiem. Vecāku  iesaistīšana grupas ikdienā, pasākumos.
  • Vecāku motivēšana sadarboties ar pedagogu un sniegt atgriezenisko saiti. Metodes pedagoga, vecāka un bērna pozitīvai sadarbībai.
  • Praktiski padomi un metodes.Radoša pieeja darbam.
  • Metodes, kuras izmantot dažāda veida problēmsituāciju risināšanai ar vecākiem.

Lektore: Aļona Traščejeva, PPII pedagogs Mārupes novada PPII „Mazulītis Rū”, ilgu gadu praktiskā pieredze darbā PII.  2021.gadā vecāki izvirzījuši kā Gada audzinātāju „Mans mazais”.

Saņemsiet apliecību par 8 akad.stundu kursiem.