Kursi saskaņoti ar pašvaldību 2021.gada 27.janvārī, 8 akad. stundas.

Mērķauditorija. Sporta treneri un sporta pedagogi

Saturs:

  • Komandas attīstības dinamikas sportā raksturojums.
  • Sporta trenera un pedagoga personības nozīme komandas saliedētības un motivācijas veicināšanā.
  • Komandas veidošanās pedagoģiskie paņēmieni un metodes sportistu snieguma un izaugsmes veicināšanā treniņos.
Lektore: SANITA BARANOVA, Dr.paed., LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas docente un vadošā pētniece.

Saņemsiet apliecību par 8 akad. stundu kursiem.