Profesionālās pilnveides seminārs

Norises laiks un vieta: iestādēs pēc pieprasījuma

Mērķis: Izprast pārliecinošas un informatīvas runas uzbūves principus, pilnveidot prasmi paust savu viedokli, argumentēt un pārliecināt, kā arī veiksmīgi prezentēt izstrādāto materiālu publikai.

Ieguvumi:

 • Prasmi plānot un sagatavot savu uzstāšanos.
 • Praktiskas iemaņas, kas prezentāciju padara atraktīvu.
 • Zināšanas par savu komunikatīvo iemaņu priekšrocībām un pilnveidošanas iespējām.

Mērķauditorija: Ikviens uzņēmuma darbinieks, kuram jāmāk pārliecinoši prezentēt savu ideju vai preci.

Tēmas:

 • Uzstāšanās mērķu formulēšana.
 • Komunikācijas stila izvēle.
 • Faktori, kas ietekmē auditorijas ticību jūsu teiktajam
 •  Sagatavošanās prezentācijai. (uzstāšanās plānošana; norises vietas iekārtošana).
 • Uzstāšanās struktūras izveide
 • Aprīkojuma un tehnisko līdzekļu izmantošana
 • Informācija par auditoriju:
 • Ķermeņa valodas nozīme uzstāšanās laikā: (acu skatiens, sejas izteiksme, žesti, stāja).
 • Spriedzes novēršana uzstāšanās laikā.
 • Tests pašpārbaudei.

 Norise: Paralēli teorētiskam materiāla apguvei, kursā liela vērība tiek veltīta video treniņam un individuālo prezentāciju analīzei.

Semināra vadītājaBaiba PumpiņaPsiholoģe,psihoterapeite. Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja un supervizore. Šobrīd ir Komercizglītības centra pasniedzēja-konsultante, vada savu privātpraksi psihoterapijā. Strādājusi par personāla konsultanti un darbinieku Mācību centra vadītāju SIA „Tapeks”. Vadījusi kursus tādos uzņēmumos kā SIA “Volvo Truck Latvia”, A/S “Hanzas Maiznīca”, V/A “Sociālās integrācijas centrs”, DnB banka, AS “Baltijas izaugsmes grupa”, Valsts Ieņēmumu Dienests, „Latvijas Dzelzceļš” u.c.

Izsniedzam APLIECĪBU!  

t.29354202

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU