Mūsu stāsts

„Izglītības un attīstības centrs „EGO”” ir pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kas nodarbojas ar mūžizglītības veidošanu.

Esam LR Izglītības un Zinātnes Ministrijā reģistrēta izglītības iestāde, reģ. apl. nr. 4480802497.

Savu darbību sākām 2007.gadā, un šajā laika posmā esam guvuši lielu pieredzi semināru un kursu organizēšanā.

Mēs apzināmies, cik liela loma ir nepārtrauktai zināšanu papildināšanai, sevis pilnveidošanai, tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu piedāvājums būs aktuāls arī Jums. Laiki mainās, maināmies arī mēs.

Mūsu centra darbība ir vērsta uz radošas personības izaugsmi, jaunu zināšanu un aktuālas informācijas sniegšanu. Apmeklējot mūsu apmācības, Jūs ievērojami uzlabosiet savu dzīves kvalitāti.

MĒRĶIS
Realizēt pieaugušo tālākizglītības, profesionālās pilnveides, personības attīstības un interešu izglītības programmas.

UZDEVUMI

 • Organizēt kvalitatīvas apmācības ar kvalificētiem, profesionāliem apmācību speciālistiem
 • Apmācību procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas un metodes
 • Veicināt personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū

PASNIEDZĒJI
Lepojamies ar profesionālo lektoru komandu, kuriem ir liela pieredze savā jomā. Tie ir pasniedzēji – praktiķi, pozitīvi domājoši cilvēki, kuri mācību procesā ievieš inovācijas, kuri paši regulāri sevi pilnveido.

KO PIEDĀVĀJAM
Piedāvājam dažādas pieaugušo apmācības kursu un semināru veidā, korporatīvās apmācības iestādēm un uzņēmumiem. No 2020.gada organizējam arī tiešsaistes kursus un vebinārus.

Galvenie darbības virzieni:

 • Psiholoģija, personības attīstība, garīgā izaugsme
 • Uzņēmuma, organizācijas vadība
 • Skola un ģimene
 • Interešu izglītība

KO JŪS IEGŪSIET

 • izaugsmes iespējas un jaunas zināšanas – jums un jūsu darbiniekiem
 • komunikācijas prasmju pilnveidi jaunos apstākļos
 • kontaktus ar jauniem, interesantiem cilvēkiem
 • Jūsu dzīves kvalitātes uzlabošanos
 • pozitīvas emocijas un domāšanu
 • Jūsu veselības un pašsajūtas uzlabošanos

VEIDO SAVU KARJERU kopā AR MUMS!

MŪŽU DZĪVO, MŪŽU MĀCIES!

 

Atsauksmes

ANCE SIRMĀ

Esmu bijusi uz vismaz trīs Izglītības un attīstības centra “EGO” rīkotajiem kursiem. Visi lektori ir bijuši ļoti zinoši un profesionāli. Man ir liels prieks iedvesmoties tieši no šādiem zinošiem, pieredzes bagātiem cilvēkiem. Ieguvums ir bijis neizmērojami liels, iegūtās zināšanas pielietoju ikdienā un darbā. Paldies Ego centram par doto iespēju piedalīties šādos kursos.

KRISTĪNE

Radoši, izcili un atraktīvi lektori. Tik daudz pozitīvu emociju! Esmu guvusi iedvesmu un jaunas zināšanas turpmākajam darbam.

LĪVIJA GRIDJUŠKO

Lai sekmīgāk veiktos mūsdienu straujajā dzīves tempā, lai nepazaudētu sevi tajā, ir nepieciešamas arī svaigas zināšanas un prasmes. Ar prieku izmantoju iespēju mācīties Izglītības un attīstības centrā “EGO”, kurā tiek piedāvāti kvalitatīvi semināri un praktiskas nodarbības gan profesionālai izaugsmei, gan personības pilnveidošanai.

GATIS PĪPKALĒJS

DUDU ligzdas direktors

www.duduligzdas.lv

EGO centrs ir lieliska vieta uzzināt ko jaunu. Lai veicas arī turpmāk!